Photo Credits

NoVA Outside>Resources for Teachers
Photo of Children Reading Outside
© pressmaster - Fotolia.com